Jak napisać scenariusz do gry

Z Writer’s Cards napiszesz scenariusz do gry. Dowiedz się jak zaplanować fabułę do gry.

KARTY WARTOŚCI

Tworząc scenariusz do gry, pracę rozpocznij od opracowania reguł i ograniczeń gry. Pomoże Ci w tym karta forma. W grach główny bohater nie pozostaje pod kontrolą autora, jego miejsce zajmuje gracz. Przy pomocy bohatera gracz poznaje oraz współtworzy opowieść. Wskaźniki i zmienne w grze, które opisują stan gry oraz samego bohatera jak np. zmęczenie, siła, głód, a także ich aktualizacje należy szczegółowo opisać w karcie koncepcja i temat oraz w karcie bohater.

Szczególną uwagę zwróć na kartę przedmioty, dzięki której opiszesz przedmioty spotykane w grze, przedmioty aktywne, pasywne i przedmioty do zbierania (znajdźki). Definicje przedmiotów muszą obejmować ich wygląd, właściwości oraz położenie w przestrzeni, a także inne miejsca, w które przedmiot może zostać przeniesiony w toku gry. Korzystając z karty czas opisz, kiedy gracz może zebrać przedmiot i jakie informacje uzyskuje.

Karta przyroda musi odpowiadać założeniom karty świat oraz karty nauka i technologia. Tajemnicze ślady powinny zawierać warunek ich rozpoznania, a także konsekwencje w przypadku nierozpoznania. Za pomocą karty miejsca, zaplanuj wygląd istotnych lokalizacji, a także sposób przejścia do kolejnego etapu gry.

Zależnie od gatunku gry niezbędne jest opracowanie karty stworzenia oraz karty magia. Zaplanuj występujące zwierzęta, magiczne stworzenia, ich wygląd, właściwości, a także wpływ na bohatera.

Karta opowieści i dialogi to miejsce na opracowanie opowiadań, a także rozmów między postaciami.

KARTY FABUŁY

Spośród Kart Fabuły dużą uwagę należy poświęcić kartom prób. Karty te powinny zawierać definicję przejścia, zawierającą warunek i odpowiedź w przypadku jego niespełnienia. W przypadku spełnienia warunku należy zdefiniować nowe ekrany, czy też możliwości, opisane w karcie magia, karcie nauka i technologia oraz karcie kultura.

Każda karta pchająca fabułę na przód (karta rozpoczęcie akcji, karta sytuacja bez odwrotu) powinna definiować zmiany w świecie gry, które pozwolą graczowi przejść do kolejnego etapu.

KARTY EDYCJI

Karty Edycji są niezbędne do stworzenia wciągającego i logicznego scenariusza. W prosty sposób uporządkujesz wszystkie wydarzenia przygotowane podczas pracy z Kartami Wartości i Kartami Fabuły. Fabuła będzie uporządkowana, a Ty zdecydujesz, jakich emocji doświadczy czytelnik.

Za pomocą karty ustawienia, wprowadź czytelnika do świata przedstawionego. Przy użyciu karty incydent określ cel i zwiększ tempo akcji, a dzięki kartom: opowieść, wzrost akcji i chwila wytchnienia manipuluj emocjami odbiorcy. Za pomocą karty punkt kulminacyjny znajdź moment na wprowadzenie szczytu napięcia, natomiast opisując kartę ewolucja konfliktów kontroluj napięcia i spory.

Wszystkie zestawy Writer’s Cards zawierają 14 Karty Edycji.

Sprawdź jak za pomocą Writer’s Cards napisać powieść detektywistyczną i powieść fantastyczną.