Jak napisać scenariusz do filmu

Z Writer’s Cards napiszesz scenariusz do filmu. Dowiedz się jak zaplanować sceny do filmu.

KARTY WARTOŚCI

Pisząc scenariusz rozpocznij od opracowania karty forma. Scenariusz filmowy ma ściśle określony sposób zapisu, niespotykany w innych formach literackich. Czytanie scenariusza powinno trwać dokładnie tyle, ile będzie trwał film.

Nie możesz pominąć także karty bohater oraz karty wróg. Za pomocą karty konflikty opracuj z kim lub z czym zmaga się bohater. Konflikt rodzi się z przeciwności intencji bohatera i jego przeciwnika. Budując scenę, zawsze zadawaj sobie pytanie, kim jest bohater i kto się mu przeciwstawia.

Dialogi są ważnym elementem scenariusza filmowego. Opracujesz je za pomocą karty opowieści i dialogi. Dialog filmowy zawiera informacje niezbędne dla zrozumienia akcji lub dla sprowokowania rozmówcy do działania. Pisząc scenariusz masz do dyspozycji konkretny przedział czasowy, dlatego dialogi powinny być konkretne i ciekawe.

KARTY FABUŁY

Struktura scenariusza składa się z trzech aktów. Każdy akt zakończony jest punktem zwrotnym. W akcie pierwszym poznajemy bohatera, jego problemy, słabe punkty oraz jego świat, który opracujesz za pomocą karty stary świat. Dowiadujemy się także o zdarzeniu lub osobie, która zaburza świat bohatera, za co odpowiada karta rozpoczęcie akcji. Wtedy dochodzimy do punktu zwrotnego, świat bohatera został zaburzony. Aby go odbudować bohater musi zacząć działać (karta cel, karta motywacja, karta sytuacja bez odwrotu).

Przechodzimy do najważniejszej części filmu, czyli aktu drugiego. Jest to akt, w którym bohater zmaga się ze swoimi przeciwnościami. Uświadamia sobie, kto jest jego przeciwnikiem (karta nowy świat). Bohater przechodzi próby (karta próby), pod koniec aktu drugiego dowiaduje się, jaki jest sposób na zniszczenie przeciwnika (karta przygotowanie).

W akcie trzecim dochodzi do bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikiem (karta próba sił). Bohater odnosi zwycięstwo lub porażkę (karta wynik). Należy pamiętać, że klęska jest również formą nauki dla bohatera (karta mądrość).

KARTY EDYCJI

Karty Edycji są niezbędne do stworzenia wciągającego i logicznego scenariusza. W prosty sposób uporządkujesz wszystkie wydarzenia przygotowane podczas pracy z Kartami Wartości i Kartami Fabuły. Fabuła będzie uporządkowana, a Ty zdecydujesz, jakich emocji doświadczy czytelnik.

Za pomocą karty ustawienia, wprowadź czytelnika do świata przedstawionego. Przy użyciu karty incydent określ cel i zwiększ tempo akcji, a dzięki kartom: opowieść, wzrost akcji i chwila wytchnienia manipuluj emocjami odbiorcy. Za pomocą karty punkt kulminacyjny znajdź moment na wprowadzenie szczytu napięcia, natomiast opisując kartę ewolucja konfliktów kontroluj napięcia i spory.

Wszystkie zestawy Writer’s Cards zawierają 14 Karty Edycji.

Sprawdź jak za pomocą Writer’s Cards napisać powieść miłosną oraz scenariusz do gry.