Jak napisać powieść fantastyczną

Z Writer’s Cards napiszesz powieść fantastyczną. Dowiedz się jak zaplanować heroic fantasy.

KARTY WARTOŚCI

Jedną z pierwszych kart do opracowania jest karta bohater. Bohater nie może być nieskazitelny, jak każdy z nas powinien posiadać wady. Musi podejmować decyzje i działać, nie może być wyłącznie obserwatorem. Powinien być zmotywowany, wiedzieć, czego chce, i posiadać silne pragnienie osiągnięcia celu.

Karta sojusznik bohatera oraz wróg i sojusznik wroga powinny być równie dokładnie opracowane, z tą różnicą, że sojusznik może być postacią bierną, niepodejmującą decyzji.

Do wstępnego określenia uniwersum wykorzystaj kartę świat. Za jej pomocą opracuj kolejne Karty Wartości. Pamiętaj, że w przypadku braku logicznych powiązań między Kartami Wartości, należy poprawić wcześniej opracowane karty.

Za pomocą karty prawo opracuj normy rządzące światem. Za pomocą karty grupy i organizacje wprowadź podział społeczeństwa na kasty i organizacje. W karcie czas zwróć uwagę na kalendarze oraz daty wydarzeń. Za pomocą karty języki i terminologia stwórz słowa i ich definicje. Fani fantasy kochają takie niuanse.

Za pomocą karty geografia zarysuj występujące cuda natury, klimat, klęski żywiołowe i częstotliwość ich występowania. Używając karty przyroda opisz faunę, florę i zmiany w przyrodzie.

Świat fantasy musi być spójny. Jeżeli żyją w nim smoki (karta stworzenia), powinny one pasować do pozostałych elementów Kart Wartości. Jeżeli istnieje magia (karta magia), powinna ona podlegać regułom, zasadom i ograniczeniom. Religia zawsze wpływa na kulturę (karta kultura), a technologia (karta nauka i technologia) decyduje o tym, jak przebiegają wojny.

W świecie fantasy nie może zabraknąć konfliktów, opracujesz je za pomocą karty konflikty. W powieściach fantasy konflikty mogą nabrać wielkiego wymiaru.

KARTY FABUŁY

Sposobem rozpoczęcia książki fantasy jest opisanie życia bohatera i jego towarzyszy (karta stary świat), zakłóconego nagle jakimś zdarzeniem, które odwraca wszystko do góry nogami (karta sytuacja bez odwrotu). Im szybciej bohater wciągnięty zostanie w kluczowy konflikt, tym lepiej.

W ciągu trwania akcji, bohater będzie poddawany wyzwaniom (karta próby), które mają go przygotować do starcia ostatecznego (karta przygotowanie). Przezwyciężenie słabości musi stanowić kluczową przemianę, jaką przechodzi nasz bohater.

KARTY EDYCJI

Karty Edycji są niezbędne do stworzenia wciągającej i logicznej powieści. W prosty sposób uporządkujesz wszystkie wydarzenia przygotowane podczas pracy z Kartami Wartości i Kartami Fabuły. Fabuła będzie uporządkowana, a Ty zdecydujesz, jakich emocji doświadczy czytelnik.

Za pomocą karty ustawienia, wprowadź czytelnika do świata przedstawionego. Przy użyciu karty incydent określ cel i zwiększ tempo akcji, a dzięki kartom: opowieść, wzrost akcji i chwila wytchnienia manipuluj emocjami odbiorcy. Za pomocą karty punkt kulminacyjny znajdź moment na wprowadzenie szczytu napięcia, natomiast opisując kartę ewolucja konfliktów kontroluj napięcia i spory.

Wszystkie zestawy Writer’s Cards zawierają 14 Karty Edycji.

Sprawdź jak za pomocą Writer’s Cards napisać powieść miłosną oraz scenariusz do gry.